do kiedy można składać papiery na studia magisterskie

NaukaTechnologie

Naukowiec z UR w Krakowie: każda gradacja korników zaczyna się od nielicznych, ale skutecznych „kolonizatorów”

Każda, największa nawet gradacja korników, rozpoczyna się zawsze od skutecznej kolonizacji niewielkiej grupy drzew przez wysoce dyspersyjne osobniki – mówi

Read More