Naukowiec z UR w Krakowie: każda gradacja korników zaczyna się od nielicznych, ale skutecznych „kolonizatorów”