zarządzanie i inżynieria produkcji praca dyplomowa