zarządzanie i inżynieria produkcji praca inżynierska